OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Javna razgrnitev SD OPN1 - obvestilo

Datum objave: 16.05.2022


Občina Radlje ob Dravi obvešča vse občane in druge udeležene v postopku Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi – v nadaljevanju SD OPN 1, da poteka v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 309/III – nadstropje, javna razgrnitev SD OPN1, od 12. 5. 2022 do 12. 6. 2022. V času javne razgrnitve bo v sredo, 1. 6. 2022, ob 16. uri v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi-soba 313/III. nadstropje izvedena javna obravnava.

Ogled razgrnjenega gradiva je možen v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na spletni strani občine http://www.radlje.si ter preko programa PISO.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu z dodatkom za varovana območja za SD OPN1 Občine Radlje ob Dravi.

Pripombe in predloge pošljite na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma podajo preko elektronske pošte obcina.radlje@radlje.si. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.