OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Datum objave: 30.08.2022


Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13 - DGZR, Občina Radlje ob Dravi obvešča vse oškodovance iz območja občine, da lahko prijavijo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2022.

Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 v sprejemno pisarno Občine Radlje ob Dravi v času uradnih ur in sicer do vključno 16. 9. 2022 do 13.00 ure.

Po prejemu vlog bo občinska komisija opravila ocenitev škode in do roka posredovala informacije državnim institucijam.


obrazec-2-ocena-skode-susa-2022.docx
seznam-kmetijskih-pridelkov-na-katerih-se-ocenjuje-skoda-2022.pdf

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.