OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Poročanje o izvajanju sofinanciranih programov športa

Datum objave: 07.11.2022


Na podlagi 12. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/2016, 27/2016, 7/2018,
11/2019, 12/2020, 28/2020) ter Pogodbe o sofinanciranju programov športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2022 so društva, ki so bila uspešna pri prijavi na
razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2022, dolžna Komisiji za vrednotenje programov športa, poročati o izvedbi in realizaciji programov.

Zaradi lažje izvedbe poročanja objavljamo obrazce za poročanje in vas prosimo, da si obrazce natisnete ter jih izpolnjene vrnete na naš naslov Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, oz. jih skenirane pošljete na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si , najkasneje do 10. 12. 2022. K izpolnjenim obrazcem obvezno priložite priloge, kot je navedeno na posameznem obrazcu (fotografije, računi oz. druga ustrezna dokazila).


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.