OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Sklep ocena kmet pridelki poplave avgust 2023 844-34/2023-1

Datum objave: 17.10.2023


POZIV OŠKODOVANCEM NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA ŠKODO NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC POPLAV V OBDOBJU OD 3. DO 6. AVGUSTA IN OD 28. DO 31. AVGUSTA 2023


Na podlagi Sklepa št. 844-34/2023-1-DGZR z dne 9. 10. 2023 in Dopolnilnega sklepa št. 844-34/2023-2-DGZR z dne 9. 10. 2023 Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav v obdobju od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023 pričenja Občina Radlje ob Dravi z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na območju katastrskih občin in prizadetih kulturah občine Radlje ob Dravi.

Zbiranje vlog se prične 12. 10. 2023 in se zaključi 10. 11. 2023. Vloge vložene po zaključku zbiranja ne bodo obravnavane.

Vloge oškodovancev bomo sprejemali na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, v času uradnih ur ali po elektronski pošti na naslov obcina.radlje@radlje.si.

Vlogo (Obrazec 2) lahko prejmete na vložišču Občine Radlje ob Dravi ali v prilogah te objave.

Priporočljivo je izpolnjen obrazec priložiti s fotografijami poškodovane kulture.

Za lažji vnos obrazcev v ustrezne registre vas prosimo, da vloga obvezno izpolnite naslednje podatke:

  • IME IN PRIIMEK NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
  • DAVČNA ŠTEVILKA NOSILCA
  • NASLOV NOSILCA
  • KMG-MID IZ REGISTRA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
  • GERK
  • VRSTA KULTURE IN ŠIFRA (seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode)
  • POŠKODOVANOST (dejanski odstotek poškodovanosti)
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE (dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u)

Več informacij prejmete pri Občinski upravi Občine Radlje ob Dravi, kontaktna oseba je Klara Glazer, telefonska številka 02 88 79 650 ali po elektronski pošti obcina.radlje@radlje.si.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.