OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Prijava škode zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

Datum objave: 10.11.2023


Občina Radlje ob Dravi obvešča, da bo na podlagi Sklepa št. 844-14/2023-5 DGZR, z dne 09.11.2023, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, do vključno petka, 18.11. 2023 zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7.aprila 2023.

Oškodovanci škodo prijavite na Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je v prilogi ali pa ga dvignete na sedežu občine.

Izpolnjene obrazce dostavite:

 • po pošti na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
 • v sprejemno pisarno Občine Radlje ob Dravi v času uradnih ur,
 • po elektronski pošti na naslov: obcina.radlje@radlje.si.

Obrazec mora biti podpisan s strani oškodovanca in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
 • GERK – številka GERK-a
 • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
 • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2, pripišite tudi vašo telefonsko številko.OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.