OBČINA PO MERI INVALIDOVObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Občina po meri invalidov

OBČINA PO MERI INVALIDOV

Lahko branje:
povezava do časopisa 20 MINUT: http://www.risa.si/Domov/Knji%C5%BEnica/%C4%8Casopis-20-minut

Občina Radlje ob Dravi je dne 4.12.2007 prejela s strani Zveze Delovnih invalidov Slovenije listino »Občina po meri invalidov«. Občina se odgovorno odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi tistih s tako imenovanimi posebnimi potrebami; skrbi za čim bolj kvalitetno življenje v skupnosti in pri tem upošteva različnost njihovih potreb in možnosti; povezuje dejavnost in odgovornost različnih javnih služb, kot tudi gospodarskih dejavnikov v občini.

Pridobitev listine »Občina po meri invalidov« je izraz priznanja občini da se je s svojim dotedanjim konkretnim delovanjem potrdila kot odgovoren dejavnik v skrbi za kvaliteto življenja občanov – invalidov, da je s konkretnim akcijskim načrtom povezala v trajno skupno delovanje oziroma sodelovanje vse dejavnike v občini: javne službe, gospodarstvo in nevladne organizacije; še zlasti invalidske organizacije, da je ustvarjala nove možnosti za kvaliteto življenja, za socialno vključenost in nediskriminacijo invalidov, da je odgovornost Občine Radlje ob Dravi za uresničevanje akcijskega načrta prepoznana v dejanjih.

Akcijski program za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi za obdobje 2007 – 2010 se je uspešno zaključil. Svet za invalide v občini Radlje ob Dravi, ki je posvetovalno telo in je opravljal aktivno funkcijo pri realizaciji načrtovanih aktivnosti v akcijskem programu za neodvisno življenje invalidov v občini, bo kljub zaključenem akcijskem programu Občini Radlje ob Dravi deloval še naprej. S tem bomo v občini zagotovili nadgradnjo in nadaljnja delovanja, ki bodo lajšala življenje invalidov v naši občini, kar pa je bil primarni cilj od začetka oblikovanja prijazne politike in okolja za invalide v Občini Radlje ob Dravi.

Doseženi rezultati trajnega dela na področju vključevanja invalidov v vsakdanje življenje so glavno gonilo za nadgradnjo le teh. Občina Radlje ob Dravi si želi vzdrževati dosežene rezultate in jih nadgrajevati in iz tega razloga bomo ohranili Svet za invalide v občini Radlje ob Dravi.

Politiko prijazno invalidom želimo v naši občini peljati tudi v prihodnje, zato nam je nadgradnja doseženega dela postala osnovno vodilo.

Temeljni cilji projekta v Radljah ob Dravi so torej kontinuirano izvrševanje prijazne politike do invalidnih oseb in nadgradnja doseženega.

Občina po meri invalidov


AKCIJSKI PROGRAM

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.