LOKALNE VOLITVE 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Lokalne volitve 2022

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA - LOKALNE VOLITVE 2022

Občinska volilna komisija Občine Radlje ob Dravi
Občinska volilna komisija Občine Radlje ob Dravi je organ občine, ki jo je na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah za obdobje štirih let imenoval Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, številka: 0321-0002/2018-09, z dne 14.1.2019.

Člani občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi:
 • Andreja POLANC - predsednica
 • Tina ISAK - namestnica predsednice
 • Nadja VOLMAJER BEZJAK - članica
 • Jožef KRIČEJ - namestnik članice
 • Karina MARKAČ - članica
 • Božidara BOBOVNIK - namestnica članice
 • Sabina TERNIK - članica
 • Adela KLMENC - namestnica članice

Naloge komisije:
 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,
 • določa volišča,
 • imenuje volilne odbore,
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
 • opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ.

Tajnica Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi:
Marjana ŠVAJGER
tel: 02 88 79 632
GSM: 041 400 632
Elektronski naslov:

Namestnica tajnice Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi:
Maja KOŠIR
tel: 02 88 79 635
GSM: 040 368 444
Elektronski naslov:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.