LOKALNE VOLITVE 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Lokalne volitve 2022

OBRAZCI - LOKALNE VOLITVE 2022

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVCEV V PODPORO KANDIDATURI ZA ŽUPANA OBČINE IN KANDIDATURI OZ. LISTI KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Skladno z določbami ZLV lahko kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov predlagajo politične stranke, skladno z njihovimi pravili in volivke in volivci.
Podpore se dajo na predpisanih obrazcih, ki jih je določila Državna volilna komisija z Navodilom o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah.
Podpore s podpisi se lahko dajejo od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil (od 5. 9. 2022), do dneva, ki je določen za predložitev kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane (do vključno 20. 10. 2022).INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE ZA ŽUPANA OBČINE RADLJE OB DRAVI

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), je potrebno vložiti najkasneje do 20.10.2022 do 19.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Ob vložitvi kandidatur je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. POLITIČNE STRANKE:

2. DOLOČANJE KANDIDATOV SKUPINE VOLILCEV S PODPISOVANJEM
Ob vložitvi kandidature prejme vlagatelj s strani OVK potrdilo:
Potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_za_zupana_vzorec.doc (live.com)
INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), je potrebno vložiti najkasneje do 20.10.2022 do 19.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Ob vložitvi kandidatur je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. POLITIČNE STRANKE:

2. DOLOČANJE KANDIDATOV SKUPINE VOLILCEV S PODPISOVANJEM
Ob vložitvi kandidature prejme vlagatelj s strani OVK potrdilo:
Potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_vzorec.doc (live.com)


INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti v občini Radlje ob Dravi,  ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), je potrebno vložiti najkasneje do 20.10.2022 do 19.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Ob vložitvi kandidatur je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. POLITIČNE STRANKE:
  • 1. Obrazec lv-6 - kandidatura za svet KS (Svet KS Radlje ob Dravi oz. ostale KS)
  • 2. Obrazec lv-8 - soglasje kandidata za svet KS
  • 3. Obrazec lv-10 – zapisnik politične stranke za svet KS
  • 4. Obrazec lv-12 - seznam udeležencev politične stranke za svet KS
  • 5. pravila stranke, kjer je opredeljen kandidacijski postopek potrjen z žigom stranke in podpisom odgovorne osebe
  • 6. podatke o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC-podatki o organizatorju

2. DOLOČANJE KANDIDATOV SKUPINE VOLILCEV S PODPISOVANJEM
  • 1. Obrazec lv-6 - kandidatura za svet KS (Svet KS Radlje ob Dravi oz. ostale KS)
  • 2. Obrazec lv-8 - soglasje kandidata za svet KS
  • 3. seznam volivcev, ki so dali podporo kandidatom - priloga obrazca lv-6 - kandidatura za svet KS
  • 4. podatke o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC-podatki o organizatorju

DOKUMENTI, PRILOGE:

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.