LOKALNE VOLITVE 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Lokalne volitve 2018

OBRAZCI - LOKALNE VOLITVE 2018INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), je potrebno vložiti najkasneje do 18.10.2018 do 19.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Ob vložitvi kandidatur je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. POLITIČNE STRANKE:
 • 1. kandidatura za župana - OBRAZEC LV 4
 • 2. soglasje kandidata - OBRAZEC LV 5
 • 3. zapisnik o delu politične stranke, ki je določil kandidaturo - OBRAZEC LV 9
 • 4. seznam udeležencev v delu organa - OBRAZEC LV 12
 • 5. podatki o organizatorju volilne kampanje- OBRAZEC-podatki o organizatorju
 • 6. pravila  stranke, kjer je opredeljen kandidacijski postopek potrjen z žigom stranke in podpisom odgovorne osebe

2. DOLOČANJE KANDIDATOV SKUPINE VOLILCEV S PODPISOVANJEM
 • 1. kandidatura za župana - OBRAZEC LV 4
 • 2. podpora kandidaturi oz. listi (najmanj 57 volivcev) - OBRAZEC LV 1 (Podpora kandidaturi za župana)
 • 3. seznam podpore kandidaturi (v tabeli - prepis volivcev, ki so dali podporo)
 • 4. soglasje kandidata - OBRAZEC LV 5
 • 5. podatki o organizatorju volilne kampanje- OBRAZEC-podatki o organizatorju

DOKUMENTI, PRILOGE:
INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), je potrebno vložiti najkasneje do 18.10.2018 do 19.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Ob vložitvi kandidatur je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. POLITIČNE STRANKE:
 • 1. lista kandidatov za volitve članov Občinskega sveta - OBRAZEC LV 7
 • 2. soglasja kandidatov - OBRAZEC LV 8
 • 3. zapisnik o delu politične stranke, ki je določil kandidaturo -  OBRAZEC LV 11
 • 4. seznam udeležencev v delu organa -  OBRAZEC LV 12
 • 5. pravila stranke, kjer je opredeljen kandidacijski postopek potrjen z žigom stranke in podpisom odgovorne osebe
 • 6. podatke o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC-podatki o organizatorju

2. DOLOČANJE KANDIDATOV SKUPINE VOLILCEV S PODPISOVANJEM
 • 1. lista kandidatov za volitve članov Občinskega sveta - OBRAZEC LV 7
 • 2. podpora kandidaturi oz. listi (v volilni enoti 1, skupina najmanj 38 (-tih) volivcev, v volilni enoti 2, skupina najmanj 30 (-tih) volivcev) - OBRAZEC LV 2  
 • 3. seznam podpore kandidaturi (v tabeli- prepis volivcev, ki so dali podporo)
 • 4. soglasja kandidatov – OBRAZEC LV 8
 • 5. podatke o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC-podatki o organizatorju

DOKUMENTI, PRILOGE:
INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti v občini Radlje ob Dravi,  ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), je potrebno vložiti najkasneje do 18.10.2018 do 19.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Ob vložitvi kandidatur je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. POLITIČNE STRANKE:
 • 1. Obrazec lv-6 - kandidatura za svet KS (Svet KS Radlje ob Dravi oz. ostale KS)
 • 2. Obrazec lv-8 - soglasje kandidata za svet KS
 • 3. Obrazec lv-10 – zapisnik politične stranke za svet KS
 • 4. Obrazec lv-12 - seznam udeležencev politične stranke za svet KS
 • 5. pravila stranke, kjer je opredeljen kandidacijski postopek potrjen z žigom stranke in podpisom odgovorne osebe
 • 6. podatke o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC-podatki o organizatorju

2. DOLOČANJE KANDIDATOV SKUPINE VOLILCEV S PODPISOVANJEM
 • 1. Obrazec lv-6 - kandidatura za svet KS (Svet KS Radlje ob Dravi oz. ostale KS)
 • 2. Obrazec lv-8 - soglasje kandidata za svet KS
 • 3. seznam volivcev, ki so dali podporo kandidatom - priloga obrazca lv-6 - kandidatura za svet KS
 • 4. podatke o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC-podatki o organizatorju

DOKUMENTI, PRILOGE:

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.