PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

OBNOVA MARIJINEGA ZNAMENJA


Leto izvedbe: 2019Obnova Marijinega znamenja je trenutno v fazi dokumentiranja in raziskav pred začetkom konservatorsko-restavratorskih posegov.
Pripravlja se mapiranje oziroma izris poškodb za vsak element spomenika. Že v času priprave konservatorskega načrta je bil arhitekturni del spomenika skeniran z laserjem, sedaj pa so bile detajlno posnete še figure, ki so bile prej težje dostopne. Pri izvedbi projekta je uporabljena oprema za zajem 3D-podatkov in njihovo obdelavo. 3D-dokumentacija se v prvi vrsti izdeluje za arhivski namen, in sicer za monitoring stanja. Strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bodo z dodatnim vzorčenjem in naravoslovnimi preiskavami poskušali najti sledi morebitnih ostankov barvnih plasti ali morebitne pozlate na posameznih kipih.

Ob demontaži znamenja so se na notranjem delu podstavka odkrile vklesane črke M L A Z in letnica 1742. S pomočjo letnice lahko natančno datiramo znamenje, saj do demontaže točne datacije nismo poznali. V literaturi smo zasledili dve možni dataciji: Avguštin Stegenšek je znamenje datiral med leti 1760 in 1783, Marjan Zadnikar pa je menil, da so kipi nastali v prvi polovici 18. stoletja, medtem ko naj bi bili steber in podstavki starejši – najdena letnica dokazuje, da je bil tudi podstavek izdelan v prvi polovici 18. stoletja.

V niši med črkami je bila najdena tudi dotrajana kovinska skrinjica, v kateri je bila preperela vsebina, nekakšna tkanina, med drugim pa tudi kovanec. Strokovnjaki so ugotovili tudi, da se kamnit fragment, ki so ga v času priprave konservatorskega načrta našli na tleh pri spomeniku in je bil do demontaže hranjen v muzeju v Radljah, prilega obrazu otroka v Marijinem naročju.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.