PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

IGRALA NA VASI


Leto izvedbe: 2019Unicef Slovenija že od leta 2002 v slovenskih mestih širi mednarodni projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Tudi Občina Radlje ob Dravi sodeluje v tem projektu, s katerim spodbuja odgovorne akterje v lokalni skupnosti k več in bolj raznovrstnim dejavnostim za dobro otrok in k uresničevanju njihovih pravic.

Od leta 2013, ko je Občina Radlje ob Dravi pridobila naziv Otrokom prijazno Unicefovo mesto, delujemo v največjo korist otrok na lokalni ravni in zagotavljamo njihovo sodelovanje pri urejanju in soodločanju o mnogih vprašanjih v lokalni skupnosti, ki so za njih pomembna.

Na pobudo občank in občanov je Krajevna skupnost Radlje ob Dravi podprla/izvedla projekt postavitev igral na Vasi. Ob krajevnem prazniku KS Radlje ob Dravi smo otroška igrala predali v uporabo in otrokom omogočili varno in atraktivno igrišče.

Igrala so tudi pridobila certifikat za varnost igral, ki potrjuje, da igrala ustrezajo vsem zahtevanim standardom in omogočajo varno igro. Vsem uporabnikom želimo varno in kreativno igro!

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.