PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

PAMETNA MESTA


Leto izvedbe: 2019V mesecu decembra 2019 smo z Univerzo v Mariboru podpisali Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju dejavnosti Centra za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru.

UM:CPMS (Pametna mestna platforma Univerze v Mariboru) platforma, ki povezuje gospodarstvo, raziskovalne organizacije, mestne in občinske skupnosti ter ostale deležnike. Usmerjen je v razvoj in aplikacijo visokotehnoloških rešitev za pametna mesta. Center spodbuja nastajanje uspešnih verig vrednosti za projekte razvoja produktov in storitev, namenjenih pametnim mestom in skupnostim, učinkovito vključevanje v verige vrednosti ter trajnostno, ekonomično in sistemsko zasnovano koriščenje produktov in storitev pametnih mest in skupnosti.

Center in občina bosta sodelovala na naslednjih (UM:CPMS) področjih:
-vzpostavitev mreže senzorjev za spremljanje stanja okolja v povezavi z varnostjo in obveščanjem v primeru naravnih in drugih nesreč (poplave, požari, plazovi,..) uporaba sistemov za prenos signalov na območjih, kjer ni internetnih povezav ali konfiguracija terena otežuje prenos signalov
-pametna infrastruktura na področju javne razsvetljave, dobave pitne vode, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja gospodinjskih odpadkov, spremljanje rabe in proizvodnje električne energije,
-zdravstvena oskrba za občane v oddaljenih predelih občine
-napredno komuniciranje z občani – vzpostavitev komunikacijskih točk v različnih predelih občine.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.