PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

POMOČ NA DOMU


Leto izvedbe: 2017Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 17. redni seji, ki je potekala 23. 1. 2017, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠTKM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, s katerim so bile razširjene naloge zavoda še na naloge s področja socialnih dejavnosti, in sicer izvajanje storitve »Pomoč družini na domu«.
Glede na navedeno se 16. 3. 2017 storitev Pomoč družini na domu za območje Občine Radlje ob Dravi prenaša s Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, dosedanjega izvajalca te storitve, na Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi.

Storitev je namenjena osebam, starim nad 65 let, osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege, kronično bolnim osebam, hudo bolnim otrokom in otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Upravičenci do socialne oskrbe na dom so osebe, ki imajo urejene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in se ne morejo oskrbovati same ali ob pomoči svojih
najbližjih. Tem osebam je z občasnimi dodatnimi storitvami omogočeno, da ohranijo zadovoljivo duševno ter telesno počutje in jim je tako za določen čas odložen (oziroma le-ta ni potreben) odhod v dom za starejše ali drugo ustanovo.

Storitev POMOČ NA DOMU obsega: pomoč pri gospodinjskih opravilih, vzdrževanje osebne higiene in ohranjanje socialnih stikov.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.