PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI


Leto izvedbe: 2014
Vrednost: 130.000,00 €


Namen projekta je v občini Radlje ob Dravi vzpostaviti sadjarski center. Del aktivnosti, ki so protokolarne narave, bo v kozolcu, ki se bo prestavil na novo lokacijo, del aktivnosti pa bo potekal v Slivnikarjevi hiši.
V Slivnikarjevi hiši so se uredili kletni prostori za namene predelave in skladiščenja sadja in njihovih produktov, urejena bo degustacijska soba za potrebe Sadjarskega centra. V okviru aktivnosti bo potekal prikaz predelave sadja, kar bo pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja prikazano v muzejskem stilu, kot prikaz predelave sadja in možnost pokušine izdelkov. Kozolec bo na novi lokaciji dobil nove vsebine. Del kozolca bo namenjen preši in drobljenju sadja (protokolarni nameni) s prikazom dejavnosti predelave sadja (mobilna izvedba strojev, da se lahko vrnejo v Slivnikarjevo hišo po opravljeni predstavitvi, kjer bodo dejansko uporabljeni), drugi del kozolca bo zastekljen in namenjen tehnični dediščini – starodobniki. p. p. Ureditev objekta predstavlja dodano možnost k večjemu razvoju strokovno turističnih institucij na območju občine Radlje ob Dravi in sodelovanje z že obstoječimi institucijami, kot na primer ZC Radela in Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi. S temi elementi se zagotavlja večja dostopnost do sadjarskega centra tudi s strani depriviligiranih skupin uporabnikov, predvsem za aktivnosti dela na zaposlitveni ravni v sklopu ZC Radela. Projekt zagotavlja aktivnosti za skupine (različne osebe, različne potrebe), družine (otroci imajo drugačne potrebe kot starši) in ciljali na gospodarstvo, ki lahko s svojim razvojem dopolni proces socialne vključenosti z razvojem inovativnih produktov (produkti iz domačih jabolk).

S tem se spodbuja ustanavljanje socialnih podjetij in krepitev podpornega okolja za njihovo delovanje ter razvoj strokovnosti pri pridelavi sadja.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.