PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

NAŠA DRAVA


Leto izvedbe: 2021
Vrednost: 92.804,87 EUR


Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS-a. Sodeluje osem slovenskih LAS-ov: LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD in dve hrvaški LAS: LAG Međimurski doli i bregi in LAG Drava Mura.
Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjava znanj, implementacija le teh na druga območja, ogled dobrih praks, team buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti.

Rezultat operacije je izvedba prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev rekreacijskih mest na prostem, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo itd.
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.