PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

ČEBELA BERE MED


Leto izvedbe: 2021
Vrednost: 64.175,03 EUR


Projekt ČEBELA BERE MED je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije.
Namen projekta je na eni strani predvsem povečati ponudbo lokalnih knjižnic. Tako so se na novo opremili prostori knjižnice Radlje ob Dravi z ustreznim pohištvom, novo računalniško opremo in pripomočki, ki omogočajo lahko branje in so na voljo obiskovalcem v novem kotičku Berem zlahka – elektronska lupa, predvajalnik zvočnih knjig in sčasoma še druga prilagojena gradiva. Skozi nov kotiček uresničuje Knjižnica Radlje ob Dravi eno svojih ključnih vlog informiranja in ozaveščanja o pomenu branja ter skozi slednje pomoč pri ohranjanju mentalnih sposobnosti.
Drugi pomembni vidik projekta je med otroke in njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje. Obiskovalci knjižnice lahko v izdelanem čebelarskem kotičku, ki gostuje v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v projektu, spoznavajo pomembno vlogo čebel skozi izobraževalno didaktične pripomočke. V ta namen je nastala tudi slikanica Čebela BERE med, ki lepo zaokroža vsebino čebelarskega kotička in na zabaven način otrokom predstavlja pomen čebel za naše okolje in kako lahko sami prispevajo k njihovi ohranitvi.
Projekt ČEBELA BERE MED predstavlja doprinos k razvoju vključenih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter nenazadnje k pomembnemu prenosu inovativnih znanj in dobrih praks, ki nadalje spodbuja ne samo razvoj Knjižnice, temveč v širšem smislu tudi razvoj občine Radlje ob Dravi.
Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.