PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

SODELOVANJE OBČINE RADLJE OB DRAVI V PROJEKTU REMARKABLE


Leto izvedbe: 2022Občina Radlje ob Dravi sodeluje v mednarodnem projektu REMARKABLE, ki podpira skupnosti pri iskanju rešitev in izvajanju akcijskih načrtov za doseganje podnebne nevtralnosti . Podnebne spremembe so dejstvo tudi v naši regiji in bodo imele vpliv na delovanje celotne družbe, tako gospodinjstev kot podjetij. Zato je zelo pomembno, da občina sodeluje z drugimi občinami v Sloveniji in tujini, izmenjuje izkušnje ter išče primere dobre prakse, kako doseči znižanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida.
Ker se srečujemo z višanjem cen energentov in morda tudi pomanjkanjem, je zelo pomembno, da občina skrbi tudi za ranljive skupine, kot so starejši, mladi, velike družine, mala podjetja, kmetje in drugi.
V okviru tega sodelovanja bo občina pridobila nova znanja in pripravila načrte, s katerimi bo pomagala občanom in skrbela za pravičen prehod v podnebno nevtralnost. S temi načrti se bo prijavila tudi na različne razpise in tako pridobila prepotrebna finančna sredstva.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.