PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA OBČINE RADLJE OB DRAVI 2022–2027


Leto izvedbe: 2022Občina Radlje ob Dravi se je v zadnjem desetletju razvijala tudi kot turistično-trajnostna in zelena destinacija. Na svetovni turistični zemljevid smo se vpisali s pridobitvijo in otvoritvijo prvega in edinega biološkega javnega bazena v Sloveniji, z razvojnimi in infrastrukturnimi projekti, ki so bili vseskozi naravnani k trajnostnemu ter zelenemu turizmu s poudarkom za dvig kvalitete bivanja občank in občanov. V želji po strateškem razvoju turizma v prihodnje, je bila
na zadnji seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi predstavljena in potrjena Strategija trajnostnega razvoja turizma naše občine, za leto 2022-2027. S pomembnim strateškim dokumentom si želimo, da se Radlje ob Dravi še naprej razvijajo tako, da bo občanom, obiskovalcem in turističnim deležnikom zagotovljena dolgoročna družbena in okoljska dobrobit in da se bomo hkrati uspešno spopadali z urbanističnimi in regionalnimi izzivi.Strategija je živ dokument, ki se mora prilagajati stanju, predvsem pa možnostim razvoja, zato bo potrebno
vsakoletno dopolnjevanje in ažuriranje dokumenta z letnimi akcijskimi načrti.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.