PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

SKLEP ZA INVESTICIJO »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI«


Leto izvedbe: 2022Občina Radlje ob Dravi je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela Sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev za investicijo »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI«. Predmet sofinanciranja je novogradnja vrtca v neto tlorisni površini 473 m2. V skladu s Sklepom o izboru dodatnih projektov, predvidenimi proračunskimi sredstvi in finančnim načrtom Ministrstva je občina Radlje ob Dravi upravičena do zneska v višini 511.400,03 EUR. Izvedba projekta bo zagotovila več prostora, kar pomeni več vpisanih otrok in manj otrok na čakalni listi za vpis. Dolgoročni cilj je razširiti javno vzgojno-izobraževalno infrastrukturo, ki bo nudila možnost za vpis otrok v vrtec vsem staršem, ki povprašujejo po teh javnih vzgojno-Izobraževalnih storitvah, predvsem za zagotavljanje enakih možnosti in socialne vključenosti. S projektom bomo zagotovili tri igralnice z garderobami in sanitarijami ter komunikacijske vezi (hodniki).

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.