PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ V CENTRU RADELJ OB DRAVI


Leto izvedbe: 2022Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), je objavila zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v centru Radelj ob Dravi, na katero se je uspešno prijavila Občina Radlje ob Dravi.
Predhodno je bil izveden geodetski postopek odmere zemljišč, postopek prodaje pa je bil Zaključen konec leta 2021, na podlagi katerega je Občina Radlje ob Dravi postala lastnica zemljišč, parc. št. 351/15, 351/17, 351/19 in 351/20, vse k. o. Radlje ob Dravi.
Z nakupom smo pridobili lastništvo zemljišč, ki v naravi predstavljajo javne površine, in sicer dostopno pot do večstanovanjskih objektov, stopnice ter javne parkirne prostore.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.