PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

NADALJEVANJE REKONSTRUKCIJSKIH DEL NA CESTAH


Leto izvedbe: 2022Na cestah, ki so se začele urejati v letu 2021, se se nadaljevala dela v letu 2022 . Zgrajen je bil oporni zid na cesti Sv. Trije Kralji. Poasfaltirana je cesta v Vuhredu, cesta Gasilski dom-Ogorevc. Asfaltiranje se bo nadaljevalo na cesti Kolar–Ribič.
Prav tako so se zaključila rekonstrukcijska dela na cesti Hudej–Podrzavnik.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.