PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

KROŽIŠČE PROSILVA


Leto izvedbe: 2021Ko nas pot pripelje iz smeri Dravograda v Radlje ob Dravi, zanimanje zagotovo zbudi novo urejeno in idejno zasnovano krožišče Prosilva, ki nas pozdravi takoj ob vstopu v naš kraj. Sonaravni in trajnostni razvoj je eden glavnih strateških ciljev Občine Radlje ob Dravi in z vzpostavitvijo Centra za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, del katerega predstavlja tudi krožišče Prosilva, želimo ozaveščati strokovno in laično javnost o pomenu ohranjanja gozdov in naravnega okolja.

Krožišče Prosila je zasnovano kot najboljši možni približek trajnostnega gozda kot ga najdemo v naravi. Njegova zasaditev sledi idejni zasnovi sonaravnega gozda in je načrtovana v štirih nivojih. Predstavniki najnižjega sloja zasaditve so jetrnik, navadni rman, praprot, borovnice ter druge rastline, ki bogatijo gozdna tla. Drugi sloj je sestavljen iz nižjih grmovnic in dreves kot so dren, glog, jerebika. Sledijo srednje velika drevesa in drevesne podrasti – divja češnja in mlade bukve. In tako kot v naravi, tudi v krožišču, končni sloj zastopajo najvišja drevesa - bukev, hrast in gaber.

Ponuja se nam edinstvena priložnost, da lahko skozi okno avtomobila, ali ob sproščenem sprehodu sredi urbanega naselja, spremljamo rast in razvoj sonaravnega gozda. Krožišče bo vsako leto bogatejše, bolj zeleno in bolj atraktivno.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.