PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

RA 07-08


Leto izvedbe: 2021Občina Radlje ob Dravi skupaj z zasebnim lastnikom že nekaj časa pripravlja prostorski akt na območju desnega brega Radeljskega potoka, s katerim bi skupaj omogočili gradnjo preko 10 novih stanovanjskih objektov.
Z Direkcije Republike Slovenije za vode smo prejeli zahtevo za izvedbo vodne študije, katero smo pripravili in katera je pokazala izjemno poplavno ogroženost tega območja. Glede na zahteve Direkcije moramo najprej dokumente uskladiti z Občinskim prostorskim načrtom in šele po sprejemu novega OPN nadaljevati z urbanizacijo prostora.
Kljub velikemu interesu občank in občanov naše občine in drugih po nakupu teh parcel, so nas iz Direkcije za vode opozorili na izvedbo njihovih zahtev. Dinamika izvedbe projekta se je upočasnila in upamo, da nam čimprej uspe sprejeti Občinski prostorski načrt in nadaljevati z urbanizacijo tega območja.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.