PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

OBNOVA DREVOREDA PROTI ŽUPANKOVI KMETIJI


Leto izvedbe: 2021Pred več kot 35 leti je krajevna skupnost Radlje ob Dravi posadila drevored lip proti Župankovi kmetiji. V zadnjem obdobju smo priča odmrtju nekaterih dreves, katere je Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi odstranilo in pripravilo prostor za nadomestnih 7 dreves, ki bodo posajena, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.
Tudi v tem primeru želimo ohraniti floro, ki smo jo prejeli v upravljanje od naših prednikov in jo v enaki ali boljši kvaliteti predati našim zanamcem.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.