PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

UREDITEV PEŠPOTI DO VRTOV


Leto izvedbe: 2021Po končanem projektu ureditve Poslovne cone Pušnik bo omogočeno peš prehajanje iz Prisoje do vrtov po poti, ki jo bomo uredili delno po javni poti, delno po zemljišču, ki je v lasti podjetja CNC P&K (izdana služnost občini). Vsem uporabnikom vrtov bo še naprej omogočeno neovirano dostopanje za potrebe urejanja le-teh.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.