PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

PROJEKT »ČEBELA BERE MED«


Leto izvedbe: 2021Občina Radlje ob Dravi je skupaj s partnerji pri projektu Knjižnico Radlje ob Dravi in Občino Vuzenica kandidirala na 5. Javnem razpisu za pod ukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt »ČEBELA BERE MED« je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD p .p.), katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec.
Z investicijo se bo uresničeval javni interes na področju kulture, varovanja okolja in izobraževanja. Cilj je izvedba niza aktivnosti z namenom informiranja in spodbujanja prebivalstvo k aktivnemu sodelovanju pri dejavnostih knjižnice in spodbujati razvoj občine Radlje ob Dravi in občine Vuzenica.
Knjižnica Radlje ob Dravi bo z projektom pridobila novo opremo, ki zajema nakup novega pohištva, nakup projekcijskega platna, nakup računalniške opreme za uporabnike, nakup elektronske lupe in predvajalnikov zvočnih knjig za slabovidne uporabnike. V preteklih dneh smo naročilo izdelavo lesenega čebelarskega kotička, pripravlja pa se tudi slikanica Čebela BERE med.
V okviru projekta se bodo izvedli tudi različni programi, kot so: predavanja, fotografska delavnica, literarni natečaj, kreativne delavnice, izobraževalne delavnice za otroke, digitalno opismenjevanje, odprtje kotička Lahko branje, čebelarski kotiček, promocija.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.