PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

IZGRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE VAS-BREZNO


Leto izvedbe: 2022Pričela so se dela za izgradnjo kolesarske povezave Vas-Brezno. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec, to je podjetje VOC Celje d.o.o.. Naložba obsega ureditev kolesarske steze v skupni dolžini 5,24 kilometra, od tega bo 4,02 kilometra novih povezav. Naložba bo omogočila
uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti, med njimi tako izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa, kot tudi spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi se vozili s kolesom na delo in v šolo. Investicija je ocenjena na 3.653.241,00 EUR, zaključila pa se bo v letu 2023. Projekt sledi cilju Dogovora o ureditvi oziroma izgradnji kolesarske povezave od MMP Vič do MMP Središče ob Dravi, ki so ga podpisale Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Selnica ob Dravi, Občina Ruše, Mestna
občina Maribor, Občina Duplek, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Starše, Občina Hajdina, Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Ormož, Občina
Središče ob Dravi, Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor, RRA Koroška regionalna razvoja agencija za Koroško regijo d.o.o., Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in Zavod za turizem Maribor.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.