PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE RADLJE OB DRAVI 2022-2040


Leto izvedbe: 2022Na seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je bila sprejeta in potrjena nova Vizija in strategija Občine Radlje ob Dravi 2022-2040 (VIS), ki temelji na podlagi vrednot občank in občanov. Za projekt VIS smo se odločili zato, ker smo z njo imeli dobre izkušnje, ko smo ga izvedli prvič v letu 2010 in nam je do danes služil kot dobro vodilo pri načrtovanju in izvedbi mnogih projektov, ki so bili posledica pričakovanj prebivalcev iz tega obdobja. Zanimalo pa nas je tudi, kako so te spremembe vplivale na razpoloženje in zadovoljstvo prebivalcev danes. Za Občino Radlje ob Dravi predstavlja projekt VIS orodje, s katerim se sistematsko loteva Strategije
razvoja v soglasju s prebivalci in izvaja ukrepe, s katerimi zasleduje doseganje zastavljenih ciljev in posledično povečanje zadovoljstva prebivalcev.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.