PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

KATALOG URBANE OPREME


Leto izvedbe: 2022Ker v Občini Radlje ob Dravi sledimo jasno začrtani poti razvoja in želimo, da ima celoten kraj enotno zunanjo podobo, kar že uresničujemo skozi celostno zasnovo ocvetličenja in novoletne razsvetljave, smo se odločili, da v prihodnje sistemsko uredimo tudi javne površine in urbano opremo. Izbrali smo izvajalca, ki bo natančno proučil že obstoječo opremo, tematske poti in ob upoštevanju kulturno-varstvenih pogojev izoblikoval katalog urbane opreme, ki nam bo predstavljal glavno vodilo za opremljanje naše občine v prihodnjih letih. Tako bo naš kraj postajal vse bolj zaokrožena celota

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.