PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

STRATEGIJA ZA MLADE OBČINE RADLJE OB DRAVI 2022−2026


Leto izvedbe: 2022Občina je v letu 2022 pristopila k pripravi nove strategije, ki bo za nadaljnjih 5 let strukturirano začrtala njeno delovanje na področju mladine in bo odgovarjala na potrebe mladih v lokalni skupnosti. Ključni namen Strategije za mlade občine Radlje ob Dravi 2022−2026 je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za krepitev participacije mladih ter za razvoj mladinske dejavnosti in mladinske politike v lokalni skupnosti, s čimer se zagotovijo pogoji za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti ter njihovo hitrejše osamosvajanje.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.