PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

PODPIS POGODBE ZA REKONSTUKCIJO LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI-2022


Leto izvedbe: 2022Na podlagi izvedenega javnega naročila je bilo za izvajalca projekta “Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti-2022” izbrano podjetje VOC Celje, d. o. o.. Pogodba za izvedbo del v višini 778.467,44 EUR smo podpisali. Zaključek del je predviden za junij 2023. V okviru investicije se bodo uredile naslednje ceste:
-Vrtna ulica, Prečna ulica, Šarhova ulica, ki bodo z investicijo
-pridobile tudi nov vodovod,
-protiprašne ureditve: odcep do Uršnika, JP 846671 G1-Sušek,
-JP 846661 Čavk-Peruš,
-Remšnik-Konečnik,
-Remšnik-odcep Šantl,
-Remšnik-šola,
-JP 846881 Tomažič-Kajzer (odcep Kajzer-pot Remšnik),
-LC 347082 Remšnik-mejni prehod (odsek Hiter -Sp. Kočnik),
-delno po JP 846681 odcep Urban (odsek Hiter -vodohran Gašper),
-Samostanska ulica (odcep Anželak-Klošter),
Ob zaključku projekta bomo tako na novo poasfaltirani 4,3 km cest.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.