PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

DIGITALNA KOROŠKA (RRA)


Leto izvedbe: 2022Digitalizacija mest in skupnosti pelje po poti zahtevnega preoblikovanja, ki vključuje družbene, gospodarske, urbane, mobilnostne, izobraževalne, tehnološke in kulturne spremembe. Mesta in skupnosti s tem postajajo izhodišča za digitalno preoblikovanje celotne družbe. Osnovni namen investicije je spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji in Koroškimi občinami.
Z demonstracijskimi rešitvami, s katerimi se bo izvedla digitalizacija koroških občin, se bo zagotovilo:
- izboljšanje kvalitete zraka in pitne vode,
- digitalno povezovanje turističnih destinacij,
- znižanje stroškov zbiranja odpadkov,
- povečanje zadovoljstva in zaupanja uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki,
- razvoj trajnostne mobilnosti,
- sodelovanje koroških občin,
- digitalna promocija Koroške.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.