PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

VZPODBUDE ZA DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA


Leto izvedbe: 2022Društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja se omogoča delno pokrivanje stroškov njihovega delovanja ter vzpodbujanje njihovih aktivnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi. Sofinanciranje je možno do 100 % oz. do višine razpoložljivih sredstev.
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.