PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
V teku

UREDITEV HUDOURNIKA HUDA LUKNJA


Leto izvedbe: 2022Trasa na izlivnem odseku hudournika je bila v preteklosti urejena pri vasi Dobrava. V zadnjih dveh desetletjih so se razmere spremenile in vodotok nima več direktnega izliva v Dravo.
Občina je v soglasju z DRSV poskušala najti ustrezno rešitev s ponikovalnim poljem, za katerega je bilo podano negativno mnenje. V marcu 2022 se je Občina odločila, da ne bo imela več aktivne vloge pri urejanju potoka. DRSV je bil pozvan, da s svojimi pristojnostmi in pooblastili pristopi k rešitvi problematike. Problematiko spremljali tudi v prihodnje.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.