PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

PRESELITEV KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI

Zagotovili večjo dostopnost do knjižničnih prostorov


Leto izvedbe: 2018Knjižnica Radlje ob Dravi je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi. Ustanoviteljice so občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Knjižnica opravlja javno službo v javnem interesu. S tem projektom je želela Občina Radlje ob Dravi zagotoviti večjo dostopnost do knjižničnih prostorov. Knjižnico smo približali Osnovni šoli Radlje ob Dravi, Vrtcu Radlje ob Dravi, Glasbeni šoli Radlje ob Dravi in vsem ustanovam, ki izvajajo izobraževalne dejavnosti.
S spremembo lokacije smo dosegli aktivno vključevanje knjižnice v javno kulturno življenje, saj lokacija predstavlja sam center Radelj ob Dravi in tako lahko knjižnica svoj obseg aktivnosti na področju kulture, izobraževanja, dogodkov in vključevanja v turistično ponudbo znatno poveča, dodela in oblikuje nove programe.
Obnovljena stavba bivše blagovnice Tima, katera je bila zgrajena s strani trgovskega podjetja Tima iz Maribora in smo ji nadeli tudi takšno ime, je dobila z novimi vsebinami tudi novo ime: CENTER RADLJE. Nova knjižnica je zasnovana v skladu s pravili Invalidom prijazne občine.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.