PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

NADZORNI CENTER

Daljinsko upravljanje vodovodnega sistema


Leto izvedbe: 2018Občina Radlje ob Dravi je v mesecu juliju prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadzornega
centra vodooskrbe Radlje ob Dravi.

Objekt bo namenjen za namestitev računalniško-tehnološke opreme za daljinsko nadziranje
celotnega vodovodnega sistema, ki bo zgrajen v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop, kot tudi dela obstoječega vodovodnega sistema.

Brez njega ne bo možno nadzirati in daljinsko upravljati vodovodnega sistema in s tem uporabnikom zagotavljati varne in zanesljive vodooskrbe.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.