PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

PRIDOBITEV V LAST ZEMLJIŠČA NA HAVAJIH


Leto izvedbe: 2018Občina Radlje ob Dravi je pred leti v skladu z zakonom Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč (SKZG) neodplačno pridobila nekatera stavbna zemljišča v občini. Med njimi je tudi zemljišče v Sp. Vižingi, kjer je danes Športno rekreacijski center HAVAJI.
Ob pridobitvi zemljišč so bile prenesene tudi vse služnostne pravice fizičnih oseb za dostop do sosednjih zemljišč, ki jih je SKZG podelil že v preteklosti.
Na zboru občanov na Sp. Vižingi smo se dogovorili in potrdili, da se odrečemo že zgrajenemu objektu za prosti čas in betonski ploščadi ter ju nadomestimo na drugem delu zemljišča v lasti občine, z nadstreškom velikosti 10x5 m in z dodatnimi parkirišči ob cesti, ki bo vodila kot služnostna pot do sosednjih parcel, ki so v privatni lasti.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.