PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

INVESTICIJE NA DRŽAVNI CESTNI INFRASTRUKTURI

Financirano s strani Ministrstva za infrastrukturo


Leto izvedbe: 2018-Končana obnova mostu čez reko Dravo in železnico v Vuhredu (4.5 milijona EUR)
-Modernizacija regionalne ceste na mejni prehod Radelj
-Izvedba krožišča na obvoznici (občina financira cca 50.000EUR)
-Gradnja kolesarske steze Muta-Zg. Vižinga
-Rekonstrukcija regionalne ceste Vuzenica-Vuhred
-Rekonstrukcija regionalne ceste Vuhred-Ribnica na Pohorju, v delu kraja Vuhred od mostu
čez Vuhreščico do konec kraja Vuhred
-Rekonstrukcija lokalne ceste Vuhred-HE Vuhred
-Izvedba pešpoti med Sp. Vižingo in mostom čez Dravo v Vuhredu

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.