PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»VSAKDANJE ŽIVLJENJE BREZ OVIR – ZA SOCIALNO VKLJUČENOST INVALIDOV«

Občina Radlje ob Dravi je dne 30.05.2012 na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruselj poslala prijavo na program Evropa za državljane (2007 – 2013). Prijava je vsebovala projekt »Vsakdanje življenje brez ovir – za socialno vključenost invalidov«. Projekt je bil prijavljen pod Akcijo 1: Aktivno evropsko državljanstvo, Ukrep 1.1 : Pobratenje mest, Srečanje državljanov na podlagi pobratenja mest.

V mesecu avgustu 2012 je Občina Radlje ob Dravi prejela Odločbo o dotaciji s strani EACEA v vrednosti 15.000,00 EUR.

Nosilec projekta je Občina Radlje ob Dravi, kot partnerji pa sodelujejo Grad Biograd na moru iz Hrvaške, Gemeinde Gro3radl iz Avstrije in Občina Ribnica na Pohorju. Projekt se bo odvijal v Občini Radlje ob Dravi ter Občini Ribnica na Pohorju in sicer od 21.02.2013 do vključno z 24.02.2013. Pri projektu bodo odigrala pomembno vlogo društva iz vseh treh držav, ki bodo projektu dala vsebino po programu prijave. Sodelujočih društev iz vseh sodelujočih držav je 5 (Občina Radlje ob Dravi: Konjeniško in kinološko društvo Radlje ob Dravi, Medobčinsko društvo invalidov Drava, ki pokriva tudi Občino Ribnico na Pohorju; Grad Biograd: Neformalna skupina radnih invalida Biograd na moru, Udruga konjički klub Vencelj; Gemeinde Gro3radl: Kriegsopfer und Behiendertenveband Steiermark KOBV OG Eibiswald u. St. Martin I. S. Strokovno tehnični povezovalec projekta pa je Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.

Projekt predstavlja sodelovanje treh držav, ki so mnenja, da naj imajo vse skupine prebivalcev enake možnosti do vključevanja v družbo na ravni Evropske unije. Projekt je naravnan tako, da krepi skupne vrednote, poglede in rešuje problematiko oseb z manj možnostmi. Prav tako pa krepi strpnost in povečuje medsebojno razumevanje. Društva bodo predstavila svoje delovanje, se kritično opredelila do aktov Evropske unije, ki obravnavajo tematiko invalidov ter predstavila nekaj praktičnih rešitev za vsakdanjik invalidov. Projekt bo povezal med seboj ljudi iz lokalnih skupnosti.

Velik del projekta je namenjen spoznavanju Evropske unije v povezavi z urejenosti pravic za invalidne osebe. Udeleženci in splošna javnost bodo izvedeli veliko o vključevanju ljudi z invalidnostjo v vsakdanje življenje, kakor tudi praktične načine za odstranjevanje ovir, ki invalidom otežujejo življenje. Med drugim bomo gostili Zvezo delovnih invalidov Slovenije, predstavili projekt Občina po meri invalidov in izvedli demonstracijo smučanja za invalide v Občini Ribnica na Pohorju.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.