PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

KOPALNO JEZERO

logotip_Nalozba_v_naso_prihodnost

Občina Radlje ob Dravi se je v mesecu decembru 2012 prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (Uradni list RS, št. 34/12), ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Letos smo v mesecu marcu prejeli Sklep o odobritvi sredstev za projekt »Kopalno jezero«, v višini 460.000,00 EUR. Celotna vrednost projekta je 1.018.370,39 EUR.

Projekt obsega ureditev »Kopalnega jezera« v obsegu cca 3.300 m² z njegovo okolico, čolnarno, tremi čolni in tremi lesenimi kamp hiškami (glamping). Predstavlja ureditev velikega kopalnega jezera, ki bo zadovoljilo potrebe po masovnem turizmu. Cilj investicije je zgraditi in urediti turistično infrastrukturo na območju Radelj ob Dravi oz. dopolniti obstoječo infrastrukturo na območju Reša. Projekt je naravnan na odpravljanje pomanjkljivosti turistične ponudbe v regiji. Učinki investicije bodo vidni s strani razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v občini in regiji ter povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev.

Kopalno jezero ne bo pomenilo le veliko pridobitev za prebivalce naselja Zgornje Vižinge in Občine Radlje ob Dravi, predvsem je to velika pridobitev za razvoj turizma celotne Koroške regije. Z izgrajenim kopalnim jezerom bomo izboljšali kakovost življenja za vse občane občine ter zagotovili enako vrednejše bivalne pogoje občanom na podeželskem območju. Z izgradnjo kopalnega jezera bomo uredili javne površine znotraj naselja Zgornja Vižinga z namenom zagotavljanja varnosti občanom kot vsem obiskovalcem koroške regije, ki bodo kopalno jezero uporabljali v sklopu kopalnih in ostalih aktivnostih.

Investicija bo zadovoljevala potrebe po povezavi z mednarodnim turizmom, predvsem obiskovalci iz Avstrije. Pričakujemo izjemen razvoj obmejnega turizma, ter povečano število turistov v obmejnem prostoru.

kopalno_jezero

mikrolokacija kopalnega jezera


Tehnični opis naravnega ribnika:
• Skupna vodna površina brez prodnatega filtra pribl. 3.152 m²
• Uporabna površina (kopalno območje) pribl. 2.006 m²
• Minimalna globina 1,35 m
• Maksimalna globina 3,70 m
• Srednja globina vode kopalnega območja 1,8 m

Kopališča se delijo po veljavnih predpisih na bazenska in naravna. Kopalno jezero v sklopu Športno rekreacijskega območja REŠ ob Radeljskem potoku, pri Radljah ob Dravi, spada med »kopališča na stoječih vodah«, njegova oblika je predvidena po vzoru naravnih
kopališč kot umetno kopalno jezero.
Kopalno jezero Radlje ob Dravi torej spada med umetno izvedena kopališča na stoječih vodah in po obliki posnema naravna kopališča. Izvedeno bo kot kopalno jezero s kontroliranim dnom (folijo), preko katere bo izvedeno peščeno dno kopalnega jezera. Čiščenje kopalne vode poteka preko naravnih substratnih peščenih filtrov in regeneracijske cone iz naravnih rastlinskih filtrov.

Uvedba izvajalca za delo je že bila opravljena. Operacija bo zaključena v tem letu, tako bodo kopalci vodne užitke lahko okusili že to kopalno
sezono. (15.5.2014)

vadni_park1

Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_29_2014.pdf

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.