PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI

logotip_Nalozba_v_naso_prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

Projekt Kolesarske poti v Dravski dolini so skupaj, ki so prijavile Občina Radlje ob Dravi, kot nosilka projekta in Občina Muta ter Občina Vuzenica, skupaj pridobile 550.000,00 EUR za novo izgradnjo kolesarskih stez in posodobitve kolesarskih stez. Pogodba med ministrstvom in Občino o sofinanciranju je bila podpisana v mesecu aprilu 2012. Investicija predstavlja izgradnjo Kolesarske steze na območju Občin Radlje ob Dravi, Muta
in Vuzenica, in sicer:
• ureditev kolesarske poti,
• novogradnja kolesarske poti, kjer le ta ne poteka po obstoječih prometni površini,
• postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel,
• ureditev postajališč (klopi, koši za odpadke),
• ureditev prometne signalizacije in opreme.

Za Občino Radlje ob Dravi projekt predstavlja: označitev kolesarske poti od Vodnega parka Reš do Radelj ob Dravi, izgradnja nove kolesarske poti od Havaj preko Spodnje Vižinge, vse do Vasi in Zg. Kozji Vrh. Operacija predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in predstavlja nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično – tehnološko funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: Kolesarske poti v Dravski dolini.

 

Projekt »Kolesarske poti po Dravski dolini« bo povezoval turistične in lokalne znamenitosti Pohorja in občin Radlje ob Dravi, Muta in Vuzenica kot tudi ostale tematske in pohodniške pešpoti, kolesarske poti, obmejne panoramske poti in lokalne znamenitosti so v tesni povezanosti s ponudbo aktivnosti in doživetij narave in nudijo kvalitetno dopolnilno turistično ponudbo večjim turističnim centrom.

 slika_kolesarske_poti

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.