PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

GEOLOŠKA POT - ODSEK REMŠNIK

mkgpeuekprleaderlasmdd

Geološka pot – odsek Remšnik poteka na območju KS Remšnik, ki obsega tri naselja Remšnik, Radelco in Brezni vrh. Predstavlja nadaljevanje geološke poti iz avstrijskega kraja Oberhaag. V Oberhaagu je v sklopu geološke poti urejena mineraloška zbirka, postavljena razgledna ploščad nad kamnolomom diabaza in postavljenih 24 blokov do bivšega mejnega prehoda na Breznem vrhu. Pot se imenuje Geo – Wanderweg – Oberhaag – Remšnik.

Ureditev odseka geološke poti Remšnik je logično nadaljevanje identifikacije in povezovanje obstoječih tematskih poti. Identifikacija in povezovanje obstoječih tematskih poti pa se zrcali tudi v navezavi Geoparka Karavanke in Vizija Pohorje 2030.
Pot, ki je dolga 8280 m in označena z usmerjevalnimi tablami, poteka po že obstoječih poteh med mejnim prehodom Brezni vrh in opuščenim rudnikom pod kmetijo Dijak na Remšniku.
Pot, ki bo vsebovala prikaz mineralov, ki jih drugih ni mogoče videti in so v prostoru edinstveni, so pravi magnet za oglede. Tematska pot bo obsegala postavitev petih monolitov, ureditev muzejske zbirke, postavitev igrala, zaprtje dveh rovov opuščenega rudnika.

Z investicijo bo Občina Radlje ob Dravi zasledovala sledeče namene v smeri:
- spodbujanja policentričnega razvoja v regiji in občini,
- zniževanja stopnje brezposelnosti oz. povečati zaposlenost na podeželju,
- izpolnjevanja meddržavne obveznost za doseganje Lizbonskih ciljev,
- izvajanja strateške usmeritve regije na področju razvoja podeželja,
- uresničevanja konvergentnih razvojnih ciljev regije in države.

Občina Radlje ob Dravi je z realizacijo investicije dosegla naslednje strateške cilje:
- vsestranski razvoj občine,
- gospodarska rast in posredno nova delovna mesta na podeželju,
- zaustavitev negativnih demografskih trendov v podeželskih naseljih,
- spodbujanje, nastajanje in rast podjetij na podeželju,
- pospeševanje regionalnega razvoja,
- urejene javne površine,
- povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega na podeželju.

Cilji investicije: Ureditev tematske poti namenjene prebivalcem za druženje in oblikovanje skupnih dogodkov in vsebin ter identifikacija in povezovanje tematskih poti. Ureditev zajema: postavitev 5 monolitov oz. rudnin, ki so tipične v tem okolju; ureditev muzejske zbirke mineralov na Remšniku; postavitev igrala z geološko vsebino; zaprtje dveh rovov rudnika, ki sta dostopna in nevarna za prost vstop ljudi, prav tako pa bomo s tem zavarovali minerale v rudniku; postavitev tabel.

Muzej mineralov na Remšniku:

Muzej mineralov Remšnik je urejen v prostorih KS Remšnik. Ogledate in raziščete lahko minerale, ki so vidni s prostim očesom, pod povečevalnim steklom in mikroskopom. Občudovali boste lahko zelo redke minerale tudi v svetovnem merilu.

V zbirki bo razstavljenih 38 mineralov in 17 fotografij mineralov, fotografiranih z mikroskopom. Kot posebnost bodo razstavljeni trije kosi remšniške rude brušeni v kabošom. Na dvorišču podružnične šole Remšnik, lahko z geološko igro na zabaven način doživite rudnik in raznolik svet mineralov.
Projekt je inovativen saj vnaša v turistično ponudbo novost, ki jo v okolju še ne poznamo. Prav tako je na Remšniku veliko novih mineralov, ki bodo predstavljeni v muzeju in jih v Sloveniji pred raziskavami na tem območju še niso našli. Projekt je osnovan na način, da vključuje vse ciljne skupine obiskovalcev.

Ogled muzeja je možen po predhodni najavi. Informacije in najava: +386 2 62 12 549 (Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi).

OTVORITEV:

V nedeljo, 13. oktobra 2013, smo na Remšniku odprli Geološko tematsko pot – odsek Remšnik in Muzej mineralov Remšnik. Najprej smo se sprehodili po delu geološke tematske poti, nato pa po sv. maši slovesno odprli Muzej mineralov Remšnik v prostorih KS Remšnik. Za glasbeno popestritev je poskrbela Vokalna skupina Remšnik in harmonikaš Davorin Šiler. Iskreno se zahvaljujemo Zmagu Žoržu za izkazano sodelovanje pri projektu, Koroškemu pokrajinskemu muzeju, Krajevni skupnosti Remšnik, krajankam in krajanom Remšnika in duhovniku za opravljen blagoslov.

Projekt je delno sofinanciran iz sredstev LEADER iz 4. osi (programa LEADER) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013. Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS MDD« dodeli Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

zemljevid_geoloske_tematske_poti_remsnik.pdf

zemljevid_geoloske_tematske_poti_remsnik_opis.pdf

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.