PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

ŠE NAJMANJ 20 PROJEKTOV ZA BOLJŠI RAZVOJ OBČINE DO LETA 2014

Za lepši in boljši razvoj naše občine smo si v prihajajočem letu zastavili kar 20 razvojnih projektov, ki bodo predvideno zaključeni do prihodnjega
leta. Ker želimo, da ste dodobra seznanjeni o vseh aktivnostih, ki se odvijajo v občini, vam jih v nadaljevanju predstavljamo.

1. »ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNICE OŠ REMŠNIK«
2. »DOŽIVETJE GORSKEGA KOLESARJANJA V MEJNI REGIJI EIBISWALD-RADLJE-PODVELKA«
3. »GEOLOŠKA TEMATSKA POT – ODSEK REMŠNIK«
4. »INVESTICIJA V NOVE ŠPORTNE POVRŠINE IN PRIPADAJOČE OPREME ZA RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK«
5. INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA:
• »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347131 KAŽIR ŠOLA – ANTON Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO«
• »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347111 VUHRED - HE VUHRED Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO«
• »UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE IN JAVNE RAZSVETLJAVE V VUHREDU«
• »KOMUNALNA UREDITEV HMELINA - HMELINA I«

6. »JAVNA POT RADELJSKI JAREK – RAZDEVŠEK IN OBMOČJE MS4«
7. »KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI«
8. »KOPALNO JEZERO«
9. »MPIK 2 - RADLJE«
10. »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE«
11. »POSLOVILNI OBJEKT SV. ANTON NA POHORJU – TIPSKI PROJEKT ZNAČILNE PODEŽELSKE ARHITEKTURE OBMOČJA« 2014
12. »RAZVALINE GRADU MAHRENBERG«
13. »URBANI KOLESARSKI PARK RADLJE OB DRAVI«
14. »ŠTUDIJA OPTIMALNE UREDITVE CESTNO-PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI«
15. »OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI RADLJE OB DRAVI«
16. »ARBORISTIČNA ANALIZA«
17. »ENOTA KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA RADLJE OB DRAVI IN ŽUPANK«
18. »NADALJEVANJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA OPTIKE V OBČINI RADLJE OB DRAVI«
19. »SISTEM OGREVANJA LESNA BIOMASA (DOLB3)«
20. »IGRIŠČE ZA ULIČNO KOŠARKO V RADLJAH OB DRAVI«

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.