PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI«

OPERACIJO DELNO FINANCIRA Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

V projektu sodelujejo Občina Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi, ki je tudi nosilna občina. Vse občine so skupaj pridobile 550.000,00 EUR.

Investicija predstavlja izgradnjo Kolesarske steze na območju Občin Radlje ob Dravi, Muta in Vuzenica, in sicer:
- ureditev kolesarske poti,
- novogradnja kolesarske poti, kjer le ta ne poteka po obstoječih prometni površini,
- postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel,
- ureditev postajališč (klopi, koši za odpadke),
- ureditev prometne signalizacije in opreme.

V Občini Radlje ob Dravi bomo v okviru investicije uredili označitev kolesarske poti od vodnega parka Reš do Radelj. Kolesarska pot bo potekala od Pohorske ceste (križišče z obvoznico) do naselja Dobrava, skozi naselje Spodnja Vižinga, iz Spodnje Vižinge (pri obrtni coni) kot novogradnja kolesarske steze do Vasi, skozi Vas z zaključkom na Zg. Kozjem Vrhu.

Projekt se bo zaključil v letu 2014, trenutno se izvaja postopek za izbiro izvajalca.

 

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.