PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»POSLOVILNI OBJEKT SV. ANTON NA POHORJU – TIPSKI PROJEKT ZNAČILNE PODEŽELSKE ARHITEKTURE OBMOČJA«

leadereuekprlasmdd

Prijava za projekt je bila poslana na Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za nabor projektov – Načrt izvedbenih projektov 2. NIP 2012 v okviru izvajanja Lokalne razvojne strategije območja LAS MDD 2007 – 2013. Upravičeni smo do sredstev LEADER iz 4. Osi v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013. Sredstva za sofinanciranje projekta dodeli Ministrstvo za okolje v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

Projekt zajema umestitev poslovilnega objekta v okolico župnijske cerkve Sv. Antona Padovanskega in obstoječega pokopališča. Točna lokacija
objekta se bo nahajala na zemljišču pod cerkvijo in pokopališčem, na parc. štev. *114, k.o. Planina. Namenjen bo skupnim potrebam Krajevne skupnosti Sv. Antona na Pohorju.

Nov tipski poslovilni objekt bo imel značilne podeželske arhitekture območja z urejeno okolico, ki bo vseboval:
• Gradbeni material,
• Konstrukcijo,
• Leseno fasado,
• Poslovilni prostor,
• Čajno kuhinjo s praktičnim pultom,
• Sanitarije

Objekt je zasnovan tako, da sta prostor namenjen slovesu od pokojnika in čajna kuhinja s sanitarji. Poslovni prostor se odpira na nadkriti zunanji prostor, ki bo omogočil slovo od pokojnika tudi v slabem vremenu. Objekt bo v velikosti 7,5mx4m, celotna velikost objekta z nadstreškom pa 10mx4m.

Vrednost projekta znaša 49.433,42 EUR, sofinancirana sredstva bodo v višini 35.015,34 EUR, občina pa bo zagotovila sredstva v višini 14.418,08 EUR.

Projekt bo zaključen v letu 2014.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.