PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347131 KAŽIR – ŠOLA – ANTON Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO«

euekpr

Uspešni smo bili na 8. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje, iz naslova ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) smo prejeli 247.198,26 EUR. Investicija bo zaključena v letu 2014.

Investicija zajema investicijsko vzdrževalna dela na lokalni cesti št. 347131 z začetkom na križišču z LC št. 347141 in se konča pri kmetiji Kažir. Investicija zajema asfaltno preplastitev ter ureditev nove avtobusne postaje. v dolžini 1.204,62 m.

Z realizacijo investicije bo dodana vrednost vsem endogenim potencialom. Izboljšana bo turistična infrastrukturo s katero bo obogatena turistična ponudba kraja in pridobljena posredno nova delovna mesta. Prav tako bo povečan prispevek k ohranjanju narave, čistemu okolju in ohranjanju značilnosti naselja, kar bo pozitivno vplivalo na izgled naselja Sv. Anton na Pohorju in celotne občine Radlje ob Dravi.

Investicija zajema GOI dela, nadzor, varnostni načrt in koordinacijo ter table iz obveščanja javnosti.

Sredstva Evropske unije smo pridobili v višini 247.198,26 EUR. Skupaj znaša investicija 402.956,00 EUR.

Operacijo delno sofinancira Evropska Unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih.

cestaantoncestaanton2antoncesta1antoncesta3antoncesta4antoncesta5antoncesta2

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.