PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

ARBORISTIČNA ANALIZA Radeljskega parka, območja Kalvarije in Samostana Dominikank

Občina Radlje ob Dravi se je odločila, da bo opravila Arboristično analiza (strokovno mnenje arborista), za celostno obravnavo dreves, ki se nahajajo v Radeljskem parku in na območju Kalvarije ter ob Samostanu Dominikank v Radljah ob Dravi. Za občino je analizo izvedlo podjetje Nega dreves
Arborist iz Maribora.

V sklopu izdelave arboristične analize se je opravila inventarizacija, analiza in vrednotenje lesnatih rastlin na območju parka ter opravil splošen pregled stanja na območju Kalvarije in samostana ter gozda na brežinah.

Občina Radlje ob Dravi bo za vse načrte in posege v prostor na podlagi izdelane arboristične analize pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije zaprosila za kulturnovarstvene pogoje in soglasje za različna vzdrževalna dela.

Arboristicna_analiza.pdf

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.