PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347111 VUHRED – HE VUHRED Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO

ekprkmetijski_sklad

Predmet investicije so investicijsko vzdrževalna dela na lokalni cesti (z začetkom od regionalne ceste R704 –Vuhred – Ribnica  ter se konča na HE Vuhred oz. od kmetije Kralj do kmetije Skačedovnik) in ureditev nove avtobusne postaje na omenjeni cesti v naselju Vuhred v Občini Radlje ob Dravi. 

Dela na LC 347111 se bodo vršila v skupni dolžini 783 m, s katero se bodo izboljšali pogoji za življenje, povečala se bo cestna varnost prometnih udeležencev in izboljšala se bo dostopnost do storitev prebivalcem kraja, izboljšana bo varnost in pogoji bivanja tudi za ranljive skupine, predvsem invalide, otroke in starejše.

Prav tako bo nudila nova avtobusna postaja varnost koristnikom javnega prevoza in pomenila pomembno dodano vrednost v naselju. 

 Izboljšana bo cestna infrastruktura s katero bo omogočen  lažji dostop do turistične ponudbe kraja in pridobljena posredno nova delovna mesta. Prav tako bo povečan prispevek k ohranjanju narave, čistemu okolju in ohranjanju značilnosti naselja, kar bo pozitivno vplivalo na izgled naselja Vuhred in celotne občine.  

 Investicija znaša 139.935,11 EUR. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejmemo sofinancerska sredstva v višini 88.471,36 EUR, ostala sredstva 51.463,75 EUR pa zagotovi občina  iz proračuna.

hevuhred1hevuhred2hevuhred3

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Nepovratna sredstva iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 7. javni razpis 1. v letu 2012 za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.