PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

REKONSTRUKCIJA MOSTU IN NADVOZA V VUHREDU

Direkcija RS za infrastrukturo je po zagotovitvi proračunskih finančnih sredstev, pristopila k temeljiti obnovi mostu čez Dravo (MB0242) v km 1,800 in železniškega nadvoza (MB0243) v km 2,020 na cesti R3-704/1353. Oba objekta sta v zelo slabem stanju, zato obnova vsebuje temeljita rekonstrukcijska in sanacijska dela. Na javnem razpisu za izvedbo gradbenih del je bil izbran izvajalec SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote, pogodba v vrednosti 3.411.783,78 Eur je podpisana, izvajalec je bil že uveden v delo. Rekonstrukcijska dela bodo potekala skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Gradis BPd.o.o. iz Maribora, nadzor nad gradnjo pa bo vršilo podjetje DRI d.o.o. iz Ljubljane. Zaradi zahtevnosti gradnje in zagotavljanja varnosti na gradbišču, bo izvajanje del potekalo pod popolno zaporo. Predviden zaključek del je 30.06.2018.

Opis razlik med mostom čez Dravo v Vuzenici in mostom čez Dravo Na Vuhredu
Oba mostova sta bila zgrajena v letih 1956-57 v sklopu ureditve infrastrukture pred zajezitvijo in dvigom gladine Drave s pregradami hidroelektrarn. Bistvena razlika med njima je v razporeditvi rečnih podpor, ki imajo v Vuzenici enakomeren raster po 21,40 m, most na Vuhredu pa ima med podporami 21,20 m + 21,50 m + 42,80 m + 42,80 m + 21,50 m. Naslednja razlika je pri nosilcih, v Vuzenici razponsko konstrukcijo med posameznimi podporami sestavljajo štirje nosilci, ki so v vseh poljih enaki, na Vuhredu pa sta nosilca samo dva, v posameznih poljih različna, v daljših dveh poljih pa so nameščeni še štirje zunanji prednapeti kabli.

Pri izvedbi rekonstrukcije mostu v Vuzenici v letih 2007 in 2008 je bilo možno, ob primerni pazljivosti s časovno razporeditvijo dodatnih mas zaradi širitve krova objekta, kljub zahtevnosti posegov dela izvesti s polovično zaporo po fazah:
-ena stran je prevozna, druga se konzolno razširi, a le v betonu, brez hodnikov in robnih vencev,
-promet se preusmeri na razširjeno stran po betonski plošči, zapre se nasprotna stran,
-konzolno se razširi še druga stan, izvede hodnike in vence ter asfaltira,
-promet se ponovno preusmeri na asfaltirano stran in dokonča hodnike in vence ter asfaltira.

Rekonstrukcijo mostu na Vuhredu ob polovični zapori ceste ni možno izvesti, saj je konstrukcija mostu na Vuhredu v letu 2016 v precej slabšem stanju kot je bila konstrukcija mostu v Vuzenici leta 2007, posegi pa so zaradi podvodne sanacije temeljev in nameščanja dodatnih prednapetih kablov zahtevnejši. Celoten krov mostu bo zaseden z tehnološko opremo in sidrišči za obešanje pomožnih konstrukcij pod objektom, tako da potrebne varnosti vožnje ali peš prometa čez objekt pred asfaltiranjem mostu ob koncu del ne bo možno zagotoviti.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.