PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 23. 1. 2017 na svoji 17. redni seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi«.

Skupaj s Prosilvo Slovenija, Koroškim pokrajinskim muzejem in Pahernikovo ustanovo imamo vizijo postaviti center, v katerem bo prikazan zgodovinski razvoj sonaravnega, trajnostnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi
in bo učilnica prihodnjega razvoja.

Z investicijo bomo pridobili urejen del pritličja objekta Dvorec Mahrenberg, kjer bo muzej in nov paviljon ob dvorcu z vsebinami Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Paviljon: Večji del objekta je predviden kot večnamenski prostor, namenjen raznim prireditvam, razstavam in drugim dogodkom. Severni del objekta je namenjen servisnim prostorom, in sicer pisarni, čajni kuhinji in sanitarijam. Zasnovan je v leseni izvedbi pravokotnih tlorisnih dimenzij 16,20 m x 9,70 m in ni podkleten.

Muzej v Dvorcu Mahrenberg: Celotna površina muzeja je namenjena razstavnemu in predstavitvenemu prostoru. Vsi predvideni prostori so zasnovani večnamensko.

Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru Leader projektov pod okriljem Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.